23
april
2020
|
21:30
Europe/Amsterdam

Albert Heijn streeft naar klimaatneutrale melk van de boerderij in 2021

Samenwerking met melkveehouders van Royal A-ware en Zuivelcoöperatie DeltaMilk verlengd

Albert Heijn gaat samen met melkveehouders van Royal A-ware en Zuivelcoöperatie DeltaMilk vergaande stappen zetten in het verder verduurzamen van het kaas- en zuivelschap. Het programma ‘Beter voor Koe, Natuur en Boer’ is in 2017 door Royal Aware en Albert Heijn ontwikkeld met het doel een gesloten en daarmee transparantere productieketen te realiseren en zo zuivel en kaas verder te verduurzamen. In de eerste jaren van het programma zijn op gebied van dierenwelzijn en biodiversiteit mooie resultaten bereikt. Voor de extra inspanningen krijgen melkveehouders in het programma een premie bovenop de melkprijs. Komende jaren zal de groep aangesloten melkveehouders verdere stappen zetten op met name het gebied van klimaat, biodiversiteit en dierenwelzijn en wordt de extra premie die melkveehouders krijgen verhoogd naar 5ct per liter bovenop de prijs van weidemelk.

Positieve resultaten
Inmiddels leveren circa 300 melkveehouders de melk die door Royal A-ware en Deltamilk exclusief verwerkt wordt tot Albert Heijn producten met het ‘Beter voor Koe, Natuur en Boer’ logo. Het gaat om 40% van de Albert Heijn- eigenmerk-producten in het zuivelschap met het logo ‘Beter voor Koe, Natuur en Boer’, denk aan melk, karnemelk, yoghurt, Goudse kaas en Zaanlander kaas. Henk Sierksma, bij Albert Heijn verantwoordelijk voor het kaas- en zuivel schap: “Verduurzamen van de keten is een zaak voor de lange termijn en doen we samen met ketenpartners, daarom is verlenging van deze samenwerking ook een logische stap. Komende drie jaar leggen we de lat weer hoger en gaan de melkveehouders werken aan klimaat neutrale melk van de boerderij. Daarnaast zetten we opnieuw extra stappen op het gebied van biodiversiteit en dierenwelzijn”.

Klimaatneutrale melk van de boerderij in 2021
Het vernieuwde programma heeft tot doel te komen tot klimaatneutrale melk van de boerderij in 2021. Hierbij wordt de uitstoot van broeikasgassen op de boerderij geneutraliseerd door vastlegging van CO2 door het gras in de bodem. Na verloop van tijd zal de vastlegging in de bodem groter zijn dan de uitstoot op de boerderij. Met andere woorden, er wordt meer vastgelegd dan uitgestoten. Robert van Ballegooijen, COO van Royal A-Ware: “Er is in het buitenland al veel onderzoek naar CO2 vastlegging gedaan, maar in Nederland is het uniek en wordt het nog niet op deze schaal uitgevoerd. We zijn er bijzonder trots op dit samen met Albert Heijn op te zetten”. Verder is een aantal uitgangspunten opgenomen in het programma, zoals blijvend grasland wat niet geploegd mag worden en wat men deels inzaait met kruiden en/of klavers. De extra premie die de melkveehouder ontvangt voor zijn inspanningen wordt verhoogd naar 5 cent per liter melk bovenop de prijs voor weidemelk.

Het programma Koe, Natuur, Boer
Het programma is gestoeld op de pijlers Koe, Natuur en Boer. Voor iedere pijler zijn voor komende jaren nieuwe stappen opgenomen in het programma van eisen. Zo wordt in de pijler ‘Koe’ weidegang verder geoptimaliseerd door onder andere de eis dat ook jongvee moet worden geweid, het is belangrijk om koeien al jong te leren hoe zij moeten grazen. In de pijler ‘Natuur’ wordt gestreefd naar optimale draagkracht van een melkveebedrijf met haar omgeving. Graslandgrondgebondenheid zorgt ervoor dat het aantal dieren en graslandland met elkaar in balans is. Voer uit de regio draagt bij aan een vermindering van vervoersbewegingen die veel CO2-uitstoot veroorzaken. Ook het vakmanschap van de melkveehouder op het gebied van de bodem wordt verder ontwikkeld. Met het inzaaien van kruidenrijk grasland wordt biodiversiteit bevorderd. Daarbij komt dat de bodem niet meer geploegd mag worden, waardoor de vastgelegde CO2 niet vrijkomt. De aandacht voor de zorg voor de bodem in het programma is uniek in Nederland. Tot slot in de pijler ‘Boer’ streven de melkveehouders naar een zo klein mogelijke footprint door uitsluitend groene stroom te gebruiken en kalveren op het bedrijf of binnen een straal van 25 km op te fokken.

download
Video 'Beter voor Koe, Natuur en Boer'