10
mei
2022
|
13:40
Europe/Amsterdam

Beter voor Natuur & Boer-programma’s van Albert Heijn

Samenvatting

Iedere dag zet Albert Heijn zich met zijn Beter voor-programma’s in om de vers­ketens (vlees, gevogelte, zuivel, eieren, groente en fruit) zo duurzaam, transparant en eerlijk mogelijk te maken. Albert Heijn heeft 4 unieke en directe samen­werkingen met Nederlandse boeren en telers:

·        Beter voor Koe, Natuur & Boer-programma (melkveehouders)
·        Beter voor Kip, Natuur & Boer-programma (pluimveehouders)
·        Beter voor Varken, Natuur & Boer-programma (varkensboeren)
·        Beter voor Natuur & Boer-programma (groente- en fruittelers)

Albert Heijn heeft lang­durige samen­werkingen met bijna 450 melk­vee­houders, 100 varkens­boeren, 200 pluim­vee­hou­ders en 360 groente- en fruit­telers. Samen investeren ze in smaak, kwaliteit, innovatie, dieren­welzijn, klimaat en bio­diversiteit, vaak al generaties lang. Binnen het programma maken beide partijen afspraken over onder andere duur­zaam­heid, inno­vaties en het verdien­vermogen binnen de voedsel­keten. De basis is een gezonde prijs voor elke boer en teler, in elk seizoen. Klanten kunnen bewust kiezen voor de duurzamere keuze, door het ‘Beter voor Natuur & Boer’ logo op producten in de winkel.

Beter voor Koe, Natuur & Boer-programma
Het Beter voor Koe, Natuur & Boer-programma ont­wik­kelde Albert Heijn in samen­werking met leveran­ciers en zuivel­verwerker Royal A-ware. Met dit programma stimuleert de supermarkt duur­zamere stappen in de melk­vee­houderij zodat er steeds duur­zamere zuivel kan worden geproduceerd met aan­dacht voor dieren, klimaat en melkveehouders.

Voor koeien en kalfjes moet goed worden gezorgd en ze moeten natuurlijk gedrag kunnen vertonen. Zo moeten alle melk­koeien voldoende weide­gang krijgen. Dit houdt in dat koeien jaar­lijks minimaal 120 dagen, 6 uur per dag kunnen grazen in het grasland. In de praktijk is het aantal dagen dat koeien in de wei staan gemiddeld 170 dagen. Voor de natuur werkt Albert Heijn aan het verkleinen van de CO2-voet­afdruk van de melk­vee­houders. Door niet meer te ploegen wordt CO2 vastgelegd in de bodem en met speciale zaden bevorderen boeren de bio­­diversiteit van de bodem en ontstaat er kruiden­rijk grasland. Minimaal 10% van de hectares grasland moet bij de boeren bestaan uit kruiden­rijk grasland.

Verdienmodel
De basis in dit Beter voor-programma is een gezonde prijs voor elke melkveehouder, in elk seizoen, met realistische vergoedingen. Dat betekent dat de melkveehouders – naast de prijs die Albert Heijn voor hun melk betaalt - een premie ontvangen (voor het produceren van ‘Beter voor’ melk voor Albert Heijn) van 5 cent per liter bovenop de prijs van weidemelk.

Lees hier over de andere Beter voor-programma’s.