Zaandam,
13
december
2021
|
16:01
Europe/Amsterdam

Minimum inkomen en afzetgarantie in Beter voor Kip, Natuur & Boer-programma

In 2022 kipassortiment Albert Heijn 1 ster Beter Leven Keurmerk

Samenvatting

 • Minimum inkomen gegarandeerd en afzetgarantie;
 ​​​​• Duurzamere, diervriendelijkere en transparante productieketen;
 • Hele kipassortiment van Albert Heijn naar minimaal 1 ster Beter Leven Keurmerk van de Dierenbescherming.

Albert Heijn verduurzaamt de productieketen van kippenvlees verder en maakt deze transparant. Albert Heijn en pluimveeverwerkingsbedrijf Plukon Food Group informeerden vanmiddag 200 pluimveehouders inhoudelijk over het Beter voor Kip, Natuur & Boer-programma. In deze exclusieve samenwerking staan een gezond verdienmodel met afnamegarantie en een minimum inkomen centraal.

Met het Beter voor Kip, Natuur & Boer-programma zetten Albert Heijn, het pluimveeverwerkingsbedrijf Plukon Food Group en de pluimveehouders een stap verder in de samenwerking. Vanmiddag werden 200 pluimveehouders inhoudelijk geïnformeerd over de concrete stappen in het programma en wat het voor hen betekent. Samen met een klankbordgroep van zeven pluimveehouders en Albert Heijn en Plukon is het programma uitgewerkt waar de drie partners trots op zijn.

In dit nieuwe Beter voor-programma staan kip, natuur en boer centraal:

Kip – 1 ster Beter Leven Keurmerk
In 2022 heeft het grootste deel van het assortiment al 1 ster Beter Leven Keurmerk. Bij Albert Heijn is alle kip – naast de kip met 2 en 3 sterren Beter Leven Keurmerk die de supermarkt al verkoopt - vanaf 2023 minimaal scharrelkip met 1 ster Beter Leven Keurmerk. Deze kippen zijn van een langzaam groeiend ras, leven langer en krijgen onder andere meer leefruimte in stallen met overdekte uitloop en natuurlijk daglicht. Tevens wordt het programma waarmee individuele kippen op gezondheids- en welzijnsaspecten worden gemonitord verder uitgebreid.

Natuur - Duurzaamheid
Met de 200 vaste pluimveehouders wordt een volgende stap gezet in duurzame bedrijfsvoering met zorg voor klimaat en biodiversiteit. Zo wordt kippenmest 100% circulair verwerkt, wordt volgend jaar gestart met het programma voor het opwekken van stroom bij de pluimveehouders en is het streven om de boeren vanaf 2025 100% zelfvoorzienend te laten zijn in de stroombehoefte door het duurzaam op te wekken via zonnepanelen of wind. Ook wordt er gewerkt aan 100% bekende herkomst van alle voercomponenten en verdere verduurzaming van eiwit in het kippenvoer. Daarnaast wordt een CO2-reductietraject gestart met als doel minimaal 15% reductie in 2030 (t.o.v. 2018) en een traject waarmee de emissies van fijnstof en ammoniak over de gehele keten met 50% gereduceerd worden.

Door de overgang naar scharrelkip met 1 ster Beter Leven Keurmerk zullen bedrijven naar verwachting de uitstoot van fijnstof en ammoniak met zo'n 50% verminderen.

Boer - Verdienmodel
Binnen het Beter voor-programma is een duurzame samenwerking voor onbepaalde tijd met een gezond verdienmodel voor alle betrokken partijen het uitgangspunt. Albert Heijn en Plukon Food Group hebben samen met de klankbordgroep van pluimveehouders een model ontwikkeld waarbij een minimum inkomen gegarandeerd wordt. Daarnaast geldt een afnamegarantie voor de pluimveehouders; zekerheid van afzet voor minimaal 5 jaar waarbij de pluimveehouders exclusief voor deze keten produceren. Ook worden extra investeringen ten behoeve van het Beter voor-programma vergoed.

De ketenpartners vinden het Beter voor Kip, Natuur & Boer-programma een positieve ontwikkeling en kijken uit naar een nog intensievere samenwerking. “Voor ons als pluimveehouders is het een unieke kans om te produceren voor de Nederlandse markt en in een programma deel te nemen dat op duurzaamheid echt stappen vooruit zet”, aldus pluimveehouder Pieter Winter die de pluimveehouders toesprak vanmiddag en zijn enthousiasme en deelname aan het programma toonde.