Zaandam,
16
april
2021
|
16:15
Europe/Amsterdam

Nieuwe winkelorganisatie Albert Heijn van start

Veel focus op vers en service

Samenvatting

Albert Heijn trapt volgende week af met een nieuw organisatiemodel voor de winkels. In de nieuwe winkelorganisatie werkt een sterk managementteam met elkaar samen om nog beter in te kunnen spelen op de behoefte van de klant, met focus op vers, service gemak. Alle collega’s gaan mee in de nieuwe organisatie en voor veel van hen biedt de wijziging een kans zich te ontwikkelen in functies met meer focus en verantwoordelijkheid.

De huidige organisatiestructuur van de Albert Heijn-winkels bestaat al vijftien jaar. Een periode waarin veel veranderd is; bij klanten, in het assortiment en op het gebied van technologische vernieuwingen. De nieuwe winkelorganisatie met krachtige teams, vakmanschap en een goede samenwerking, sluit beter aan op de wereld van vandaag.

Manager vers, operatie en service
In het nieuwe model wordt gewerkt met gespecialiseerde managers voor vers, operatie en service. De manager vers is verantwoordelijk voor de versafdeling – van groente en fruit tot brood. Hij of zij zorgt voor de beste kwaliteit en een mooie presentatie van alle versproducten in de winkel. De manager operatie stuurt de winkelprocessen aan, bijvoorbeeld het vullen van de schappen. De manager service heeft een belangrijke rol bij het zelfscanplein. Hij of zij is daar het eerste aanspreekpunt voor klanten en helpt hen op weg bij digitale vernieuwingen zoals koopzegels. Alle managers vallen onder de supermarktmanager, zullen vaak op de winkelvloer te zien zijn en sturen daar elk hun team aan. Zij worden ondersteund door shiftleiders.

Betrokkenheid medewerkers
Albert Heijn heeft de verandering de afgelopen jaren zorgvuldig voorbereid. Zowel medewerkers als de medezeggenschap zijn betrokken in het proces. Er zijn pilots gedaan in een aantal winkels om zo de ervaring van medewerkers mee te kunnen nemen bij het finetunen van de nieuwe organisatie. Ook de OR van Albert Heijn is in een vroeg stadium meegenomen in de veranderingen en heeft een positief advies gegeven.

Klaar voor de start
In de afgelopen maanden hebben de teams zich voorbereid op de start in digitale informatiesessies, trainingen, persoonlijke gesprekken en kennismaking. Vanaf eind april gaan zij aan de slag met de nieuwe rollen in de nieuwe teams.

Reactie Ondernemingsraad Albert Heijn

Als medezeggenschap van Albert Heijn adviseren wij de directie over belangrijke vraagstukken binnen de organisatie . In sommige gevallen wordt ons gevraagd vooraf instemming te verlenen. 

Dat betekent in dit geval dus ook het nieuwe besturingsmodel. De afgelopen jaren hebben wij meegedacht, geadviseerd en ook meebesloten.

Wij hebben samen met de directie ons uiterste best gedaan om ervoor te zorgen dat er veel doorgroeiperspectief is bijgekomen voor onze medewerkers binnen Albert Heijn. Dit alles met als doel om iedere dag kwalitatief goede winkels neer te kunnen zetten voor onze klant en een fijne werkplek te helpen creëren voor onze collega’s.

Niet voor niets duurt zo’n traject lang, zorgvuldigheid voor alles en vervolgens – nadat al onze eisen en wensen gehonoreerd zijn- hebben wij positief geadviseerd.

Maar natuurlijk zijn er veranderingen die soms lastig zijn, wij begrijpen dat anders werken niet voor iedereen snel went.

Juist ook hierom onze reactie; onze collega’s zijn in hele goede handen en wij zijn constant in contact met onze collega’s en de directie over de uitrol van dit besturingsmodel.