Zaandam,
11
december
2017
|
12:00
Europe/Amsterdam

Albert Heijn en Royal A-ware verduurzamen kaas- en zuivelschap

Korte, gesloten zuivelketen op basis van vakmanschap, milieu en dierenwelzijn

Om nog beter invulling te kunnen geven aan het verder verduurzamen van het huismerk zuivelschap, hebben Albert Heijn en Royal A-ware een overeenkomst gesloten voor het realiseren van een duurzamere en transparante productieketen voor zuivelproducten. Vandaag start de aanmelding voor melkveehouders die binnen dit concept melk willen gaan leveren. Deze melkstroom wordt door Royal A-ware apart verwerkt tot kaas en andere typisch Hollandse zuivelproducten als melk en yoghurt van het AH Huismerk. Kwaliteitsproducten, waarvan de herkomst transparant is en die op een duurzamere wijze zijn geproduceerd. Melkveehouders die meedoen aan het programma ontvangen een premie bovenop de A-ware melkprijs.

De verdere verduurzaming van de productieketen vindt plaats vanuit drie pijlers: koe, bodem en boer. In de periode 2018-2020 wordt het programma stapsgewijs ingevoerd.

Koe
Op het gebied van weidegang gaan we een stap verder en streven we naar een verdere optimalisering van weidegang voor melkkoeien. De basis voor goede weidegang ligt bij het eten van gras in de wei. Daarom wordt jongvee ook geweid. In het winterseizoen, wanneer de koeien binnen staan, beschikken alle koeien over een eet- en ligplek en hebben ze meer ruimte in de stal. Dit is belangrijk voor het natuurlijke gedrag van de koeien. In alle stallen hangt een koeborstel voor de verzorging van de huid van de koe. Een koe is een herkauwer en eet gras. Wij vinden het belangrijk dat een koe de juiste voeding krijgt waaruit zij optimaal melk kan produceren. Het voer zal voor tenminste 80% bestaan uit (geconserveerd) gras.

Bodem
Wij nemen onze verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen. We streven naar een optimale draagkracht van een melkveebedrijf met haar omgeving. Grondgebondenheid zorgt ervoor dat het aantal dieren en de hoeveelheid grasland met elkaar in balans zijn. Voer uit de regio draagt bij aan een vermindering van vervoersbewegingen die CO2-uitstoot veroorzaken. Het vakmanschap van de melkveehouder op het gebied van de bodem wordt verder ontwikkeld. Met het inzaaien van 100% kruidenrijk grasland wordt de biodiversiteit bevorderd, waardoor weidevogels kunnen foerageren en broeden. Kruidenrijk grasland heeft veel positieve effecten op de bodem. De bodem wordt gezonder en veerkrachtiger door meer organische stof (voedsel) uit dierlijke mest vast te leggen. Daarbij komt dat de bodem niet meer geploegd mag worden, hetgeen een bron van emissie is. De aandacht voor de zorg voor de bodem in ons programma is uniek in Nederland.

Boer
De melkveehouders streven naar een zo klein mogelijke footprint door uitsluitend groene stroom te gebruiken. Daarnaast zorgen zij goed voor hun dieren. Kalveren worden op het bedrijf of binnen een straal van 25 km opgefokt. Wij zijn trots op onze melkveehouders, vakmannen en vakvrouwen die ons voorzien van de hoogste kwaliteit melk met respect voor dier en milieu. Melkveehouders zijn trots op hun onderneming en stellen het bedrijf open voor de consument. Zo zijn we transparant in wat we doen.

Jan Anker, CEO van Royal A-ware: “Wij zijn er trots op om samen met ketenpartner Albert Heijn invulling te gaan geven aan dit unieke, nieuwe initiatief. Deze ontwikkeling past in de strategie van Royal A-ware om samen met onze melkveehouders melkstromen verder te verduurzamen en deze samen met onze ketenpartners tot meerwaarde te brengen in de markt.”

Constantijn Ninck Blok, VP Merchandising & Sourcing bij Albert Heijn: “Met deze verdergaande ketensamenwerking maken wij samen met geïnteresseerde melkveehouders een flinke stap in het verder verduurzamen van ons zuivelschap. Wij hopen hiermee langdurige relaties aan te kunnen gaan met de melkveehouders die voor ons kiezen. Samen met hen en met Royal A-ware willen wij lekkere en duurzame zuivel aanbieden aan onze klanten.”