Zaandam,
18
april
2019
|
12:00
Europe/Amsterdam

Albert Heijn reageert op visie Landbouw

Albert Heijn en kringlooplandbouw: voedsel verbindt

Samenvatting

Eind vorig jaar heeft de minister van Landbouw, Carola Schouten, de Landbouw visie “Waardevol en Verbonden” naar de Tweede Kamer gestuurd. De minister heeft onder andere aan Albert Heijn gevraagd wat het bedrijf kan doen om deze visie te realiseren. Albert Heijn heeft in haar reactie (zie download) aangegeven de keten voor ons altijd begint bij onze klant. De supermarktketen heeft een unieke positie in de voedselketen als verbindende schakel tussen klanten, producenten, leveranciers, boeren, telers en vissers. Van de meeste versproducten kennen we de ketens van land tot klant.

Achter elk versproduct van Albert Heijn zit een verhaal en op dat verhaal zijn we trots. Trots op onze samenwerking in de keten en trots op de boeren, telers en vissers die ervoor zorgen dat Albert Heijn dagelijks vijf miljoen bordjes vult. We geven graag openheid over de herkomst van onze verse producten. Daarbij is ons uitgangspunt dat als je weet waar een product vandaan komt en hoe het wordt gemaakt, dan heb je er vertrouwen in en waardeer je het nog meer.

Ambities

We vertellen de verhalen over onze versketens op vele manieren. In onze winkels bij het schap, via de verpakking en via ons consumentenmagazine Allerhande met 4,5 miljoen trouwe lezers, via sociale media en via onze website. We hebben ook concrete ambities geformuleerd: Albert Heijn wil tegen 2025 alle versketens voor klanten transparant maken: waar komt een product vandaan, wat zit erin, hoe is het gemaakt? Ook willen we de dialoog tussen klanten en boeren, telers en vissers versterken.​

Ketensamenwerking

Om deze ambitie waar te kunnen maken is nauwe ketensamenwerking van groot belang. Albert Heijn gelooft in gesloten en transparante versketens. Wij kunnen sámen met alle schakels in zo’n keten innoveren. Samen maken we onze producten gezonder, werken we aan het verminderen van voedselverspilling en verminderen we de impact op het milieu. Ook zorgen we met onze gesloten ketens voor beschikbaarheid op de lange termijn en voor een eerlijke boterham voor alle schakels in de keten. Belangrijk is dat de producten betaalbaar blijven voor onze klanten.

Boilerplate

Oktober 2019

Albert Heijn en kringlooplandbouw: voedsel verbindt

De Nederlandse overheid zet in op de omschakeling naar kringlooplandbouw voor een toekomstbestending voedselsysteem. Het gaat om een omschakeling waarin ‘niet druk op de kostprijs van producten leidend is, maar het streven naar voortdurende verlaging van het verbruik van grondstoffen en vermindering van de druk op de leefomgeving’.

Als onderdeel van de voedselketen dragen ook supermarkten bij aan deze omschakeling. Daar waar Albert Heijn een rol kan spelen, kan op onze inzet gerekend worden om het voedselsysteem te versterken. Zo zetten wij in op meer waardering voor voedsel, door klanten inzicht te geven in waar hun eten vandaan komt, wat erin zit en hoe het is gemaakt. Onze ambitie richting 2025 is om onze versketens transparant te maken en de dialoog tussen boeren/telers en klanten te versterken. In het document ‘Voedsel verbindt’ (zie download rechtsboven) lichten wij onze inzet op het gebied van kringlooplandbouw uitgebreid toe.