Zaandam,
19
januari
2021
|
19:05
Europe/Amsterdam

Albert Heijn versterkt samenwerking met Nederlandse varkenshouders en groente- en fruittelers

Uitbreiding ‘Beter voor’-programma’s

Samenvatting
  • Albert Heijn breidt succesvolle samenwerking zuivelketen uit naar varkensketen en groente- en fruitketen;
  • Albert Heijn ontwikkelt twee nieuwe ‘Beter voor’-programma’s samen met boeren en groente- en fruittelers;
  • Gezond verdienmodel en continuïteit voor bedrijfsvoering voor varkensboeren en groente- en fruittelers; 
  • Duurzamere, diervriendelijkere en transparante productieketens.

Albert Heijn gaat de productieketen van varkensvlees verder verduurzamen en transparant maken. Samen met varkenshouders en vleesverwerker Vion start de supermarktketen een meerjarenprogramma; ‘Beter voor Varken, Natuur en Boer’. De exclusieve samenwerking met een vaste groep van 100 Nederlandse varkenshouders is een versterking van Albert Heijns varkensvleesketen die al sinds 2011 voldoet aan 1 ster Beter Leven keurmerk. In de groente- en fruitketen bouwt Albert Heijn, samen met meer dan 200 vaste telers in Nederland, ook verder aan duurzame teelt in een vergelijkbaar ‘Beter voor‘-programma. De langdurige samenwerking staat centraal, naast afnamegarantie, eerlijke prijzen en compensatie voor duurzaamheids-initiatieven waardoor telers met vertrouwen kunnen investeren in een duurzame bedrijfsvoering met zorg voor een beter klimaat en biodiversiteit.

Net zoals het inmiddels erkende ‘Beter voor Koe, Natuur en Boer’-programma in de zuivelketen ontwikkelt Albert Heijn nu ook met varkenshouders een programma, te weten ‘Beter voor Varken, Natuur en Boer’ en een ‘Beter voor’-programma samen met groente- en fruittelers. Marit van Egmond, CEO Albert Heijn: Bij Albert Heijn werken we voor ons vers assortiment - van appels tot spruiten, van zuivel tot varkensvlees - al jaren samen met strategische partners, telers en boeren. We kennen onze telers en boeren dan ook al vaak van generatie op generatie en we werken samen met hen via programma’s aan ons assortiment en aan de toekomst. We kopen onze producten al jaren zo dichtbij als mogelijk in en zo ver als noodzakelijk. Dat betekent dat het merendeel van ons assortiment uit Nederland komt. We leggen de lat hoog als het gaat om versheid, kwaliteit en duurzaamheid. Voor de extra inspanning die daarvoor nodig is, betalen wij de boeren en telers extra. Dat biedt hen zekerheid en continuïteit zodat ze kunnen investeren in hun bedrijven en zo verdient iedereen in de keten een eerlijke boterham, nu en in de toekomst. In navolging van de succesvolle samenwerking in de zuivelketen zetten wij nu eenzelfde stap in de varkensvleesketen en in onze groente- en fruitketen. Beter voor onze ketens én voor onze klanten.”

‘Beter voor’-programma nu ook binnen de varkens-, en groente- en fruitketen
Binnen de ‘Beter voor’-programma’s is een duurzame samenwerking met een gezond verdienmodel voor alle betrokken partijen het uitgangspunt. Het wederzijds vertrouwen en de lange termijnsamenwerking vanuit Albert Heijn maken investeringen in de toekomst van de bedrijven mogelijk. Met de 200 vaste groente- en fruittelers wordt een volgende stap gezet in duurzame bedrijfsvoering met zorg voor beter klimaat en biodiversiteit. Door de samenwerking met varkenshouders te intensiveren kan Albert Heijn klanten precies vertellen waar het verse varkensvlees vandaan komt.

Jaap Kreuger, varkenshouder en deelnemer aan het programma: “Met deze samenwerking versterken we de directe verbinding met de consument in Nederland. We zijn blij met dit programma. Het is ambitieus, heeft een lange termijn agenda en biedt ons perspectief.’’

Achtergrondinformatie

‘Beter voor Varken, Natuur en Boer’-programma

Varken
De varkenshouders - waar Albert Heijn al jaren mee samenwerkt - werken iedere dag met zorg en aandacht voor de dieren. Albert Heijn is trots op deze vakmannen en -vrouwen. 97% van het Albert Heijn eigen merk verse varkensvlees komt uit Nederland en heeft minimaal 1 ster Beter Leven keurmerk. In het programma krijgen de varkens meer speel- en afleidingsmateriaal en meten de varkenshouders voortdurend de omstandigheden in de stallen om te zorgen voor een gezond stalklimaat voor de dieren. Ook zijn onderzoeksprojecten op het gebied van dierenwelzijn onderdeel van het nieuwe programma.

Natuur
Albert Heijn wil de klimaatimpact van varkensvleesproducten jaarlijks verminderen​. De komende 5 jaar wil Albert Heijn 18,5% reductie op de CO2-uitstoot realiseren. 
Verder is er aandacht voor bevordering van biodiversiteit op het erf. Voor het veevoer worden zo veel mogelijk reststromen uit de voedingsmiddelenproductie zoals tarwegries en broodresten gebruikt. De palmolie en soja in het veevoer zijn verantwoord geproduceerd.

Boer
Voor de varkenshouders die meedoen aan het programma wordt een eigen lange termijn prijssysteem ontwikkeld. Dit betekent meer continuïteit, zekerheid en een gezond verdienmodel voor varkenshouders. H
et Beter voor ‘Varken, Natuur en Boer’-programma wordt samen met boeren ontwikkeld en zorgt middels technieken als block chain en dna tracability voor transparantie tot aan de bron.

‘Beter voor’-programma binnen de groente- en fruitketen

Natuur 
De telers werken zoveel mogelijk samen met de natuur én zetten zich in voor het vergroten van de biodiversiteit en verlagen klimaatimpact. Zo werken de telers aan een gezonde en vruchtbare bodem. Bijvoorbeeld door volledige vruchtwisseling, door het zaaien van groenbemesters bij vollegrondsgroente of het inzaaien van akkerranden met bloemen en kruiden door de aardappel- en vollegrondtelers. Deze bloemen- en kruidenrijke akkerranden - inmiddels meer dan 35 kilometer - staan in de lente in bloei en trekken veel soorten insecten en vogels aan. De kruidenrijke akkerranden verfraaien het landschap en verbeteren de waterkwaliteit. Bovendien bestrijden de telers van tomaat, paprika, komkommer en zacht fruit momenteel al zoveel mogelijk hun gewassen met natuurlijke vijanden, zoals roofmijten of lieveheersbeestjes in plaats van met chemische bestrijdingsmiddelen. In het ‘Beter Voor Natuur en Boer’-programma zal Albert Heijn en de telers meer initiatieven ontwikkelen om impact op het klimaat te verlagen en biodiversiteit te vergroten. Bijvoorbeeld door over te stappen op 100% groene stroom en met de plaatsing van insectenhotels bij iedere boerderij.  

Boer 
Albert Heijn werkt al vele jaren intensief en transparant samen met vaste groente- en fruittelers. Deze samenwerking is succesvol en duurt in veel gevallen al tientallen jaren. Langlopende relaties leiden tot zekerheid bij zowel de boer als bij Albert Heijn. Zo kunnen de boeren met meer zekerheid ondernemen en investeren in duurzame productiemethoden. Dit geeft hen een gezonde basis het bedrijf om door te kunnen geven aan de volgende generatie. Het ‘Beter voor’-programma zal naast afspraken over afnamegarantie van de oogsten - ongeacht wat de natuur geeft - en eerlijke prijzen, ook compensatie voor extra duurzaamheidsinitiatieven bieden. Hierdoor kunnen telers met vertrouwen kiezen voor een duurzame bedrijfsvoering.  

‘Beter voor Koe, Natuur en Boer’-programma binnen de zuivelketen
Ruim 300 van de 18.000 Nederlandse melkveehouders werken in het programma ‘Beter voor Koe, Natuur en Boer’ samen met Albert Heijn en maken hierbij gezamenlijk afspraken over de samenwerking. Binnen deze samenwerking vallen onder meer:

Koe
Het aantal koeien brengen we in balans met het aantal hectares grasland; maximaal 2 koeien per hectare gras en de koeien krijgen hoofdzakelijk gras te eten. Daarnaast is er extra aandacht voor het comfort van de koeien. Zo is er bijvoorbeeld voor iedere koe een zacht ligbed beschikbaar, zijn er massageborstels in de ruime stal en is er extra aandacht voor de gezondheid en welzijn van kalfjes.

Natuur
De samenwerking richt op klimaatneutrale melk van de boerderij in 2021 en er wordt klimaat winst gerealiseerd door niet meer te ploegen waardoor dieper geworteld gras met meer stikstof vastlegt. Er zijn beschermde plekken in de weides met broedplekken voor trekvogels zoals de Grutto, kruidenrijk gras dat goed is voor de koe en biodiversiteit en elke melkveehouder heeft een insectenhotel.

Boer
Voor de extra inspanningen krijgen de melkveehouders in het programma een premie van 5ct per liter bovenop de prijs van weidemelk.