21
november
2023
|
09:09
Europe/Amsterdam

Openstellen Beter voor Natuur & Boer een feit

Onafhankelijke Stichting Beter voor Natuur & Boer opgericht

Samenvatting

De onafhankelijke Stichting Beter voor Natuur & Boer is opgericht. De Stichting Beter voor Natuur & Boer heeft als doel de voedselproductie verder te verduurzamen en toekomstbestendig te maken. Boeren, telers, ketenpartners, verwerkers en inkopende partijen kunnen zich vanaf nu aansluiten, waardoor iedereen die aan de voorwaarden voldoet, kan meedoen. Het streven van de stichting is een breed toegankelijk Topkeurmerk van Milieu Centraal te worden.  

De Stichting Beter voor Natuur & Boer stelt boeren en telers in staat om door middel van een duurzaamheidspremie, financiële ondersteuning te krijgen voor hun inspanningen op het gebied van duurzaamheid. Denk hierbij aan activiteiten op het gebied van biodiversiteit, klimaat, milieu en dierenwelzijn.  

De oorsprong van Beter voor Natuur & Boer  
Het Beter voor Natuur & Boer certificatieschema is in 2017 ontwikkeld als privaat bedrijfsprogramma van Albert Heijn in samenwerking met 1200 boeren en telers en strategische partners. Samen met deze partijen is intensief gewerkt aan het verbeteren van dierenwelzijn, natuur en het verdienvermogen van de boer. In maart 2023 heeft Albert Heijn aangegeven Beter voor Natuur & Boer open te stellen voor andere partijen door de programma’s van een privaat bedrijfslogo naar een breed toegankelijk keurmerk te veranderen. Door deze openstelling is het vanaf nu mogelijk dat meer partijen kunnen deelnemen.  

Het huidige bedrijfsprogramma van Albert Heijn is de basis voor de certificeringsvoorwaarden van de Beter voor Natuur & Boer certificatieschema's die door de onafhankelijke stichting worden beheerd. De deelnemers aan het bedrijfsprogramma van Albert Heijn starten in 2024 de transitie naar certificatie volgens het Beter voor Natuur & Boer certificatieschema. Albert Heijn zal de Stichting Beter voor Natuur & Boer verzoeken dat zij gedurende een overgangsperiode het bedrijfslogo Beter voor Natuur & Boer met toestemming van de stichting kan blijven gebruiken.