Zaandam,
10
juli
2020
|
13:36
Europe/Amsterdam

Reactie Albert Heijn op boerenprotesten

Albert Heijn begrijpt de zorgen van de Nederlandse boeren. Supermarkten en boeren streven hetzelfde doel na: elke dag lekker, gezond en duurzaam eten en drinken voor iedereen in Nederland. De acties bij onze distributiecentra vinden wij niet de juiste weg. Het is belangrijk dat boerenorganisaties met de overheid hierover in gesprek zijn en tot oplossingen komen.

Trots op relaties met boeren
Op dit moment hebben wij geen enkel signaal ontvangen dat er zich boeren tussen de actievoerders bevinden die onze distributiecentra blokkeren, die hun producten aan Albert Heijn leveren. Albert Heijn werkt met een vaste (relatief kleine) groep boeren in Nederland. Daarbij werken we vaak met langlopende contracten, van generatie op generatie, in een gesloten keten met boeren, telers en de ketenpartijen die de eigen merken en het versassortiment van Albert Heijn verzorgen. Zo zorgen we voor zekerheid en stabiliteit zowel bij de boer als bij Albert Heijn. We werken bijvoorbeeld al zestig jaar samen met Bakker Barendrecht, eén van de grootste groente- en fruitbedrijven van Nederland, die ons verbindt aan een vast telersnetwerk. Zestig procent van de telers die zijn aangesloten zijn dat al 20 jaar.

We zijn trots op deze jarenlange relatie met onze boeren en telers. We vinden het belangrijk dat iedereen in de keten een eerlijke boterham verdient. Nu en in de toekomst. Daarom maken we ook afspraken met onze boeren en telers over gezamenlijke investeringen en hebben we goede contacten met onze boeren. Wij – Albert Heijn, onze boeren en andere partners in de keten - zijn allen blij met deze jarenlange samenwerking.

De rol van export
Hoewel Albert Heijn marktleider is in Nederland, is de invloed van Albert Heijn op het gemiddelde inkomen van de Nederlandse boer en teler gering. Buiten dat Albert Heijn met een relatief kleine groep Nederlandse boeren werkt, wordt ongeveer 80% van de Nederlandse agrarische productie naar het buitenland geëxporteerd. Dat maakt Nederland, na de Verenigde Staten, de grootste landbouwexporteur van de wereld.

Onderzoek wijst bijvoorbeeld uit dat 81% van de Nederlandse eieren, 98% van de uien en 91% van de tomaten worden geëxporteerd. De commerciële dynamiek en prijsvorming van dat soort producten vindt derhalve grotendeels buiten Nederland plaats.

Ketensamenwerking
In die ketens waar we nauw samenwerken met boeren of telers, is onze invloed er wél. Met een toenemend aantal boeren en telers die direct voor Albert Heijn produceren en met de ketenpartijen die de eigen merken en het vers-assortiment van Albert Heijn verzorgen, werken we aan verschillende doelstellingen. Bijvoorbeeld de verbetering van land- en bodemkwaliteit, dierenwelzijn en circulair grondstofgebruik. Gesloten ketensamenwerkingen zijn wij continue aan het versterken en er komen steeds nieuwe productgroepen bij.

Zo heeft Albert Heijn in 2017 samen met Royal A-ware en melkveehouders het programma ‘Beter voor Koe, Natuur en Boer’ ontwikkeld met het doel een gesloten en daarmee transparantere productieketen te realiseren en zo zuivel en kaas verder te verduurzamen. Voor de extra inspanningen krijgen melkveehouders in het programma een premie bovenop de melkprijs. Komende jaren zal de groep aangesloten melkveehouders verdere stappen zetten op met name het gebied van klimaat, biodiversiteit en dierenwelzijn en wordt de extra premie die melkveehouders krijgen, verhoogd naar 5ct per liter bovenop de prijs van weidemelk.

Zuivel

  • 300 van de 18.000 Nederlandse melkveehouders werken in een gesloten keten samen met Albert Heijn. Daarnaast werken wij met nog 300 Nederlandse melkveehouders samen voor onze private labels zoals Zaanse Hoeve en onze biologische producten.
  • Meer dan 90% van het eigen merk verse zuivel bij Albert Heijn komt van Nederlandse boeren. Daarmee is Albert Heijn goed voor 4% van de totale melkproductie

Meer informatie

Pluimvee

  • 240 van de ruim 1200 pluimveehouders werken samen met Albert Heijn.
  • 100% van de eigen merk eieren van Albert Heijn komen via 40 bedrijven van Nederlandse bodem.
  • 100% van het kippenvlees komt via 200 bedrijven uit Nederland

Meer informatie

Varkens

  • 300 van de 4000 Nederlandse varkensboeren werken samen met Albert Heijn.
  • 97% van het eigen merk varkensvlees bij Albert Heijn komt uit Nederland (de overige 3% is 2 sterren Beter Leven Keurmerk uit de UK).

Meer informatie

 

Groente en fruit

  • 170 van de 10.000 Nederlandse groente- en fruitboeren en -telers werken met Albert Heijn. 50% van het groente en fruit bij Albert Heijn komt uit Nederland.

Meer informatie